Mefi - blog

Czuję, że życie jest takie specjalnie...

Czuję, że życie jest takie specjalnie.
Żyć - znaczy zapomnieć.
Puścić w niepamięć radochę z małych rzeczy, wiarę u samych podstaw.
Żyć - czyli biec z śmiertelności w nieśmiertelność.
Gnać co tchu przed siebie, bo pensja, bo na życie nie starcza, bo rodzina, bo cały stos piętrzących się jak talerze powodów.
Żyć - znaczy nie umierać z miłości, z tęsknoty, ze szczęścia,
bo w świecie przypadków, wypadków i spadków, nikt już o miłości, radości, tęskności nie pamięta.