POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Korzystanie z serwisu Efantastyka.pl jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki prywatności.

  Efantastyka.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Portal stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

  PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

  Efantastyka.pl przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  Efantastyka.pl przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie dobrowolnie przez nich udostępnione, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych użytkownika, a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania.

  Efantastyka.pl może przetwarzać dane osobowe użytkowników serwisów, których jest administratorem, w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych, wyłącznie w przypadku wyraźnego udzielenia zgody przez danego użytkownika.

  W każdym przypadku przetwarzania przez portal Efantastyka.pl danych osobowych użytkowników, użytkownicy są o tym informowani.

  Efantastyka.pl nie udostępnia danych o użytkownikach osobom trzecim. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie na żądanie organów do tego uprawnionych.