Regulacje prawne związane z RODO

  1. Administrowanie danymi osobowymi

  • Administratorem danych osobowych jest serwis Efantastyka.pl. Wszelkie pozyskane informacje o użytkownikach są wykorzystywane jedynie na potrzeby związane z funkcjonowaniem serwisów należących do naszej grupy i nie są przekazywane osobom i firmom trzecim.

  2. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

  • Zarejestrowanie Użytkownika w naszym serwisie jest związane z koniecznością podania adresu email i ustanowienia loginu, który jednocześnie będzie wyświetlany, jako identyfikator dodawanych artykułów / komentarzy / wpisów na blogu. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Efantastyka.pl nie wymaga od użytkownika podawania innego rodzaju danych. Te mogą być wprowadzone dobrowolnie przez samego użytkownika.
  • Podany podczas rejestracji adres email może zostać wykorzystany przez administratora danych do celów kontaktowych, a także do wysyłania informacji marketingowych – o ile użytkownik wyrazi na to zgodę podczas zakładania konta.  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Dane służą nam także do badań statystycznych, które pozwalają w lepszym stopniu wykorzystać potencjał serwisu, a także dostarczać bardziej spersonalizowane treści, w tym także materiały reklamowe emitowane na naszej stronie. Mogą w tym celu zostać wykorzystane dane dotyczące aktywności użytkownika w naszym serwisie.

  3. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  • Serwis Efantastyka.pl nie udostępnia zebranych danych osobowych firmom i osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem są statystki odwiedzin, które są wykorzystywane przy doborze reklam.
  • Zebrane przez serwis dane mogą być wykorzystywane przez serwisy należące do grupy Efantastyki w celu zapewnienia użytkownikowi łatwiejszego logowania na innych stronach (jedno konto dla kilku serwisów).
  • Zebrane dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych w oparciu o obowiązujące prawo, gdy te wystąpią z takim żądaniem i zaprezentują odpowiednią podstawę prawną.

  4. Prawa i obowiązki wynikające z założenia konta w serwisie

  • Prawo do cofnięcia zgody – użytkownik ma prawo do cofnięcia wszelkich zgód, jakie wydał przy zakładaniu konta. Decyzja taka nie wpływa jednak na działania, które już się rozpoczęły, bądź te, które są zakończone. Cofnięcie zgody może się także wiązać z brakiem dostępu do niektórych funkcjonalności serwisu, które w świetle prawa wymagają takiej zgody.
  • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także sprostowania, ograniczenia bądź usunięcia ich ze strony. Ta ostatnia decyzja wiąże się z usunięciem konta.
  • Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. Może także zażądać przeniesienia ich do innego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe.
  • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do zarządcy serwisu, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  • Wszelkie zgody marketingowe są dobrowolne. Jedynie dane związane z utworzeniem konta są konieczne do przeprowadzenia tego procesu. Ich brak wiąże się z brakiem możliwości utworzenia konta.