Akcjonariusz Foksa składa pozew w sprawie zablokowania sprzedaży aktywów koncernu!

Ta historia chyba szybko się nie zakończy. Gdy już się wydawało, że wszystkie sprawy zostały domknięte i tylko formalnością okaże się zebranie zarządu Fox w sprawie sprzedaży Disneyowi aktywów koncernu, pojawiła się wieść o nowych problemach, tym razem ze strony jednego z akcjonariuszy.

Niedawno informowaliśmy Was o tym, że Disney zaproponował koncernowi Fox nowe warunki. 71,3 miliarda dolarów w gotówce i w akcjach przebiło oferowane przez Comcast 65 miliardów dolarów. Następnie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił, że zatwierdził fuzję. Wydawać by się mogło, że problemy się skończyły. Jak się jednak okazuje, pojawiły się nowe.

Rewelacji na ten temat dostarcza nam The Hollywood Reporter, który informuje, że Robert Weiss, jeden z akcjonariuszy Foksa, wystąpił z pozwem o wstrzymanie przejęcia. Uważa, że kilka prognoz finansowych nie zostało złożonych w Komisji Papierów Wartościowych, a to z kolei narusza zasady bezpieczeństwa dotyczące potencjalnej fuzji.

Pozew zawiera informację, że złożone 28 czerwca oświadczenie proxy zataja lub błędnie przedstawia prognozy finansowe spółki oraz dane będące podstawą analizy wyceny finansowej sporządzonej przez Goldman Sachs i Centerview Partners [amerykańskie banki przyp. redakcja], Skarga podtrzymuje też, że potencjalny konflikt interesów Goldmana nie został odpowiednio uwypuklony

Na chwilę obecną nie wiemy czy wniosek będzie miał jakikolwiek wpływ na toczące się postępowanie. Możemy jednak zakładać, że każda nieścisłość może doprowadzić do kolejnych opóźnień, a co za tym idzie perspektywa powrotu X-Menów i Fantastycznej Czwórki do Marvela oddali się w czasie.

Będziemy śledzić kolejne doniesienia w tej sprawie.