O serialach naukowo!

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję organizowaną przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej. Tym razem tematyka skupi się na serialach, a konkretniej ich formie i przemianach, jakie przechodzą w obecnej epoce.

Zagadnienia

Kultura seriali i metody ich oglądania zmieniły się diametralnie od momentu wdrożenia mediów innych niż tylko stacje telewizyjne. Pojawiające się nowe formuły produkcji i dy­strybucji seriali wpłynęły na ukształtowanie się nowych zjawisk dotyczących odbioru treści i wykształciły potrzebę tworzenia narracji dostosowanych – także tematycznie i w zakresie długości trwania – do nowoczesnego widza. Dlatego organizatorów Ogólnopols­kiej Konferencji Naukowej Kultura seriali – występujących w ramach konsorcjum Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego i Ośrodka Badawczego Facta Ficta – interesować będzie m.in.:

- zależność pomiędzy starymi a nowymi metodami dystrybuowania treści serialowych
- konwencje serialowe (sitcom, procedural, serial obyczajowy, miniserial, opera mydlana);
- gatunki serialowe i ich popularność wśród widzów;
- zjawisko binge watching (binge viewing);
- platformy streamingowe i ich rola w kształtowaniu współczesnego krajobrazu serialowego;
- legalne i nielegalne formy dystrybucji seriali;
- wpływ środowiska fanowskiego na seriale;
- produkcje telewizyjne i ich pozycja we współczesnej kulturze;
- kampanie promocyjne seriali;
- produkcja seriali i decyzje castingowe;
- rola seriali w życiu społecznym; serial jako platforma dla krytyki społecznej, politycznej, ekonomicznej, obyczajowej;
- nagrody branżowe;
- muzyka w serialach;
- zjawiska franczyzy, cross overu, franchised universe
- adaptacja, remediacja, remake, spin-off;
- kontynuacja produkcji po latach (np. X Files, Twin Peaks, Gilmore Girls);
- produkcje przełomowe i kultowe;
- seriale a problematyka transmedialna;
- transfikcjonalność w serialach;
- Oprócz opracowania tych zagadnień zachęcamy również do prezentowania case studies oraz przygotowywania własnych propozycji związanych z kulturą serialową.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres kulturaseriali@gmail.com został wydłużony i mija 15 czerwca 2017 roku. Na podany adres należy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

abstrakt (max. 600 słów)
notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji, w tym zwłaszcza cateringu, przygotowania materiałów dla uczestników oraz publikacji pokonferencyjnej, przewiduje się opłatę rejestracyjną w wysokości 300 PLN. Po konferencji, organizatorzy będą zachęcać do rozbudowania referatów do postaci rozdziałów naukowych do monografii recenzowanej (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY 4.0) lub numeru mo­nograficznego punktowanego czasopisma naukowego w otwartym dostępie.

Konkursy

Nazwa użytkownika

Facebook

Discus