Wykład profesora Krzysztofa Uniłowskiego na temat prozy Sapkowskiego

    Zachęcamy do zapoznania się z wykładem profesora Krzysztofa Uniłowskiego, który został poświęcony prozie Andrzeja Sapkowskiego. Materiał nagrano podczas konferencji "Światy poza światem: Narracje fantastyczne w literaturze i mediach" która odbyła się w miniony weekend.

    Prof. Krzysztof Uniłowski - historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, dyrektor Instytutu o Literaturze im. I. Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; redaktor kwartalnika literackiego "FA-art" - z pismem związany od pierwszego numeru (1988); autor m. in. książek "Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu" (1999). Autor książki "Historia, fantastyka, nowoczesność", "Koloniści i koczownicy. O najnowszej prozie i krytyce literackiej" (2002), "Była sobie krytyka. Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych" (2003) czy "Granice nowoczesności. Polska proza i wyczerpanie modernizmu" (2006); laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki w roku 2010.