*** (tkwił w wieży)

  ***
   
  tkwił w wieży
  samotnie
  włosy zbyt krótkie
  by warkocz
  dosięgnął ziemi
   
  zastanawiał się
  nad ironią losu
  dlaczego on
  przecież miał siostrę
  ona mogłaby tam
  tkwić
   
  a księżniczek
  nikt nie uczył
  jeździć konno
  żadna nie dotarłaby
  do stóp wieży
   
  i nie było warkocza
  by wspiąć się
  na jej szczyt
   
  nie mylcie kołysek
  księżniczkę
  ktoś uratuje
  a jego czeka 
  dożywocie