za młodo

  "za młodo"

  szukała miłości
  skąd mogła wiedzieć
  że znajdzie śmierć

  szukała czułości
  skąd mogła wiedzieć
  że znajdzie gwałt

  słony zapach
  gryzący w nozdrza
  zapach spermy i potu
  na niej nad nią w niej

  siniaki i krew
  znaczące ciało
  od siły ciosów
  policzek rozdarty gałęzią

  ciało rozdarte nim
  nieproszonym
  nieszukanym
  niechcianym

  a potem tylko pasek
  zaciśnięty na gardle
  charkot z dławionej krtani

  a potem tylko pasek
  czarny na nekrologu
  umarła za młodo