Legendy zamków sudeckich (Bartłomiej Grzegorz Sala) - recenzja

W Sudetach można się natknąć na przeróżne zamki oraz ich ruiny. W większości wypadków za każdą budowlą kryje się całkiem bogata historia oraz jakaś interesująca legenda, niekiedy kilka. W związku z sukcesem „Legend zamków karpackich” Bartłomiej Grzegorz Sala postanowił zebrać i opracować zamki znajdujące się w obrębie kolejnego polskiego pasma górskiego.

W „Legendach zamków sudeckich” opisano kilkadziesiąt zamków wraz z ich historią oraz legendami. Po krótkim wstępie autor przystępuje do żmudnej procedury charakteryzowania pozostałości dawnej zabudowy obronnej. Każdy z zamków, pogrupowanych według klucza nazwy najbliższej miejscowości, otrzymał krótki wstęp, rys historyczny dziejów, a dodatkowo przytoczono legendy oraz komentarz autora odnośnie do tychże.

Niedługie wprowadzenie zazwyczaj zawiera lokalizację opisywanej budowli oraz jej charakterystyczne cechy czy to ze względów konstrukcyjnych, czy też turystycznych. Całość jest wyróżniona większą czcionką oraz dużym rysunkiem autorstwa Witolda Vargasa bądź Pawła Zycha, nawiązującym do tematyki jednej z legend, która dotyczy zamku.

Następna część szablonu, czyli zarys dziejów jest… tym, na co nazwa wskazuje, czyli opisaniem nierzadko dość burzliwych wydarzeń związanych z daną budowlą. Niestety, to zdecydowanie najsłabszy element całej książki, i jakkolwiek żywię duży szacunek do pracy, jaką autor włożył w wygrzebanie tych wszystkich dat i nazwisk, jest tego po prostu za dużo. Szybko się pogubiłem w tym gąszczu i przedzieranie się przez każdy kolejny podrozdział okazało się dość męczące. Zwłaszcza, że historia większości z opisywanych w książce zamków jest dość podobna…

Przytoczone legendy prezentują całe spektrum różnych wierzeń, zabobonów i prób wyjaśnienia genezy otaczających zamki nietypowych miejsc czy przedmiotów. Każdej z budowli przyporządkowano co najmniej jedną opowieść, nawet jeżeli niezwiązaną z samym obiektem, to dotyczącą któregoś z jego właścicieli. Zdarzają się co prawda legendy podobne do siebie, ale w większości są one na tyle różnorodne, że warto zapoznać się ze wszystkimi.

Ostatnim elementem jest odautorski komentarz do legend. Poza informacjami na temat samych opowieści – tego skąd się wywodzą, jakie są podobieństwa do popularnych w okresie ich powstania innych historii – można także przeczytać krótkie notki odnośnie do dziejów budynków czy ich obecnego stanu oraz dotyczące zazwyczaj tego ostatniego przemyślenia autora.

Pod względem językowym książka prezentuje całkiem dobry poziom, chociaż kilka razy znalazłem literówki czy drobne błędy. Zdecydowanie za często padają takie sformułowania jak „imponująca bryła” czy „romantyczne ruiny”. Jeżeli jest jakiś zamek, którego czas zbytnio nie oszczędził i została po nim kupa kamieni, to można mieć wręcz pewność, że drugie stwierdzenie pojawi się w którejś części dotyczącej jego dziejów.

Podsumowując, „Legendy zamków sudeckich” są pozycją ciekawą, w której stworzenie włożono sporo wysiłku. Książka zawiera dużo interesujących informacji tak ze sfery legend, jak i wiadomości historycznych, niestety zostały one podane (szczególnie te drugie) w dość trudnej do strawienia formie. Polecam ją osobom interesującym się przeszłością, ale także tym, którzy wybierają się w opisywane w niej strony bez przewodnika.

Wojciech „Arry” Jakubowski
Korekta:Matylda Zatorska

Za egzemplarz recenzencki dziękujemy
Wydawnictwu BOSZ

Tytuł: Legendy zamków sudeckich
Autor: Bartłomiej Grzegorz Sala
Wydawca: Wydawnictwo BOSZ
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 176
ISBN: 978-83-7576-290-7

Oceń: 
0
Brak głosów
Niezdefiniowany