Albatros

ALBATROS to nazwa nieformalnej grupy wydawniczej, którą tworzą trzy oficyny: Albatros A. Kuryłowicz, Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz. Wiodąca rola należy do Wydawnictwa Albatros A. Kuryłowicz, założonego w listopadzie 1994 roku. ALBATROS wydaje współczesną beletrystykę i literaturę faktu, przede wszystkim przekłady z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz
ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7/24
02-954 Warszawa