Albatros

  ALBATROS to nazwa nieformalnej grupy wydawniczej, którą tworzą trzy oficyny: Albatros A. Kuryłowicz, Aleksandra i Andrzej Kuryłowicz. Wiodąca rola należy do Wydawnictwa Albatros A. Kuryłowicz, założonego w listopadzie 1994 roku. ALBATROS wydaje współczesną beletrystykę i literaturę faktu, przede wszystkim przekłady z języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.

  Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz
  ul. Wiktorii Wiedeńskiej 7/24
  02-954 Warszawa

  Nazwa użytkownika

  Facebook

  Discus