Oko Bogów (miniatura)

  Wtem niebo otworzyło się nad zapomnianą wyspą. Rozwarło się puste Oko
  Bogów. Wchłonęło wszystko. Budowle dawno opuszczonych miast wessała
  jego siła przyciągania, powaliła wichrem szczyty wzgórz i wierzchołki
  potężnych drzew. Zamek monarchy, który dawno temu umarł bezpotomnie, a
  pewniej jeszcze został zamordowany, zachwiał się w posadach i runął, a
  potem zniknął z powierzchni ziemi. Oko Bogów nie zważa na ludzkie
  monarchie ni bogactwa. Wzniosły się wzburzone fale otaczającego wyspę
  ze wszech stron oceanu. Targane wichrem mknęły, aż do nieba, gdzie
  wśród szumu i wizgu gniewnego powietrza i one ginęły we Oka. Żywioł
  pochłonął żywioł.
  - I tak oto oczyściliśmy ziemię z tego, co dawno zostało zapomniane
  przez ludzi. Niech będzie więc zapomniane i przez bogów - rozległ się
  głos Bogini ponad korytem wysuszonego zbiornika.
  - Nie rozumiem ludzi... Pozostawiają dzieła swoich rąk samym sobie,
  porzucają i zapominają. Jeśli zaś my to czynimy, nazywają nas
  zbrodniarzami... - mruknął pod nosem Bóg.

  Paulina Maria "Lorelay" Szymborska–Karcz