Kto mieczem wojuje od miecza ginie...

  Kto mieczem wojuje od miecza ginie

  I rzekł Pan: „ Będziesz wystrzegał
  się pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, nieumiarkowania w
  jedzeniu i piciu, gniewu i lenistwa. Będzie to siedem grzechów
  głównych których popełnić ci nie wolno. Słuchaj
  człowiecze głosu Pana, Boga swego i nie czyń tych podłości, aby
  miecz Pana cię nie dosięgnął. Przeto obiecaj , że nigdy mnie nie
  zdradzisz”

  I upadł lud na kolana i głośno wołał
  do Pana „Nie Panie, nigdy cię nie zdradzimy” i pod niebiosa
  wysławiali imię Pana , tańczyli, śpiewali na jego cześć i
  powtarzali jeden drugiemu , że dobry jest Pan.

  / Księga Prawa Pańskiego/

  * * *

  „Pycha jest zwierciadłem, które
  zawsze schlebia: pomniejsza nasze wady, powiększa nasze cnoty”
  /Monteskiusz/

  Dnia pewnego wdałem się w dysputę z pewnym kapłanem Pana.
  Rzekłem mu „Wielebny nauczasz o pokorze a jakże mam być pokorny
  gdym artystą jest, wieszczem narodu. Posiadam ja siłę twórczą,
  która tylko do bogów należy. Jakże mam się uniżyć
  przed Panem, gdy jemu równą siłę tworzenia posiadam?” On
  na to pobladł, po czym spurpurowiał. „Precz ode mnie nasienie
  Nieprzyjaciela!” zawołał „ Któż może być równym
  Panu? Na pewno nie ty, który nie przestrzegasz jego prawa. Co
  innego my świętobliwi kapłani, zawsze Jemu służący, zawsze
  pokorni i miłosierni, brzydzący się grzechem. My jeno świętymi
  nazywać się możem, nie ty łajdak i hulaka”

  Ecce Superbia...

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *

  „Zastąpcie chciwość miłością -
  i wszystko powróci na swoje miejsce.

  /Gandhi Mohandas Karamchand/

  Dnia pewnego na nabożeństwie białogłowa jaka kapłanowi dać
  nie chciała na świątynię. „Chciwa niewiasto daj co świętemu
  przybytkowi Pańskiemu się należy gdyż jeśli nie dasz pochłoną
  cię ognie piekielne” zagrzmiał kapłan. „Nie dam” odrzekła
  mu niewiasta. Kapłan zaś złapał sakwę którą miała u
  pasa i zabrał jej. „Świątynia pańska musi złotem być
  wybrukowana” rzekł.

  Ecce Abaritia

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *

  „Nie wydawaj się na wolę swych
  żądz, byś jak bawół nie był nimi miotany”

  /Syrach/

  Syn mój miłował bardzo pewną młodą dziewkę.
  Wieczoru któregoś wyszli oni na przechadzkę w świetle
  miesiąca. Zboczyli ze ścieżki obranej i tam całował ją i
  pieścił jej ciało umiłowane. Przechodził tamtędy kapłan i
  nakrył młodych wśród listowia i krzewów. Pobił syna
  mego dotkliwie gdyż ten niewierny był Panu i zgrzeszył
  nieczystością, przeto na karę zasłużył. Ową dziwkę wziął i
  patrzał na jej nagie ciało wzrokiem pożądliwym.

  Ecce Luxuria

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *

  "Zazdrość wtyka ludziom do ręki
  lornetkę z pomniejszonymi szkłami i każe im widzieć cudze zasługi
  w skali 1 do 100."

  / Bogdan Brzeziński/

  W chacie człeka pewnego gościł kapłan pański, a człek ten
  był ubogi. Gdy widział iż człek ten z pożądliwością patrzy na
  wypchana sakwę u jego pasa zagrzmiał na niego „Grzeszysz synu,
  gdyż zazdrościsz kapłanowi swemu majątku jego!” Człek
  zawstydził się i wzrok spuścił. Nie minęły dwa pacierze jak do
  człeka i żony jego podbiegły dzieci. Człek westchnął i
  wygrzebał ze spiżarki zachowane na czarną godzinę smakołyki i
  obdzielił dziatki. Na co kapłan obruszył się „ Dzieciom swym
  dajesz słodkości, a mnie przypaloną kaszą karmisz?!”

  Ecce Invidia

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *

  "jedzą , piją, lulki palą,
  tańce hulanki, swawola"

  /Adam Mickiewicz/

  Na ucztę człek pewien zamożny zaprosił przyjaciół
  swych i kapłanów pańskich wszystkich ze świątyń
  okolicznych. Człek majętny był, to i uczta wystawna. Przyjaciele
  jego jedli i pili bez umiaru, kapłani zaś jak kury dziobali . Wstał
  na to jeden kapłan i rzekł „Precz idźcie obżartuchy, opoje,
  Pana obrażacie!” Gdy przyjaciele owego szlachcica wyszli uczynni
  kapłani sprzątać pomagali. Pchali do ust wszystko co tamci
  zostawili na swych talerzach i mówili „ Aby się nie
  zmarnowało”.

  Ecce Gula

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *

  „Czynić cokolwiek w czasie gniewu to
  to samo, co rzucić się w morze w czasie przypływu. „

  /Margaret Sarah Fuller /

  Młodzieniec pewien zaprosił do siebie przyszłą żonę, brata
  swego i kapłana. Brat jego obrażać począł dziewkę. Człek młody
  zapłonął gniewem , wstał , uderzył brata wyzywając go słowy
  plugawymi. Kapłan grzmieć zaczął ,że gniewem swym pana obraża
  ,a gdy słowem plugawym ów mu odpowiedział kapłan
  spurpurowiał, po miecz wiszący na ścianie sięgnął i zamierzył
  się na niego.

  Ecce Ira...

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *

  „Więcej mamy lenistwa w umyśle niż
  w ciele

  / Francois de la
  Rochefoucauld /

  Pouczał pewien kapłan człeka leniwego wielce „Lenistwo jest
  grzechem przeciw Panu, zaprzestań go synu, gdyż ognie piekielne cię
  strawią”. Człek spytał na to „A gdzież to jest w piśmie,
  wasza świętobliwość?” „Nie zawracajże mi głowy synu, nie
  będę dla ciebie pisma całego studiował by ci wskazać”

  Ecce Acedia

  / Księga Zakazana Siedmiu
  Grzechów Głównych Świętego Kościoła/

  * * *Lud zaś czcił i miłował świętych
  kapłanów pańskich jako im Pan nakazał

  /Kroniki Świętego
  Kościoła Pańskiego/

  * Opowiadanie stworzone na potrzeby
  konkursu „Pojedynek na teksty II: Siedem” (o tematyce siedmiu
  grzechów głównych) na www.ssp.int.pl/forum

  Paulina Maria "Lorelay" Szymborska–Karcz