Tak naprawdę początków dla serii „Dragon Ball Super” należy doszukiwać się już w 2008 roku.…

Są projekty, o których słyszy się dopiero jak jest pilna potrzeba, żeby istniały. Jednym z…

Contact Us